Vietnamese Residential Card For Foreigners

Residential card is a long-term visa which is issued by Vietnam Immigration Management Organization (Department or Office) for the foreigners who are the investors or the labors, with the minimum term of 1 year and maximum of 2 years for people having work permit, and maximum of 3 years for the foreign investors. Benefits of […]

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Để có thể làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài bắt buộc phải xin giấy phép lao động. Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới bao gồm: Lý lịch tư pháp nước ngoài có đóng dấu của cơ quan nước[…..]

Work Permit For Foreigners In Vietnam

To work in Vietnam, the foreigners must apply for work permit. Procedure of applying for work permit as new regulation includes: Foreign criminal record with stamp of your local country and notarized in the Embassy of Vietnam in your local country. University degree or the verified document of being manager, operation director, expert or technical[…..]

Xin gia hạn visa cho người nước ngoài

Bạn là người nước ngoài đang du lịch, công tác, học tập tại Việt Nam nhưng thời gian tạm trú sắp hết? Bạn muốn ở lại thêm và cần xin gia hạn visa đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng nhất? Giải pháp cho bạn là tìm đến công ty chuyên cung cấp dịch vụ[…..]