Tư vấn xin visa Trung Quốc chỉ 5$, cam kết đậu 99%

Trung Quốc là một trong những nước dễ xin visa nhất trong số các nước yêu cầu thị thực. Đối với khách hàng hộ khẩu miền Bắc (Đà Nẵng đổ ra) xin visa dễ hơn so với khách hàng hộ khẩu miền Nam (Quảng Nam đổ vào). Tuy nhiên, nhìn chung xin visa cũng không […]