Visa Úc (Australia)

Úc là quốc gia hạnh phúc nhất trong những cường quốc công nghiệp của thế giới. Úc gần như miễn dịch với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Luôn giữ được mức độ tăng trưởng kinh tế cao. Không chỉ có kinh tế phát triển mà thiên nhiên Úc cũng vô cùng tươi đẹp. […]